Jehličnany

Látky z jedle sibiřské a ostatních jehličnanů jsou biologicky aktivní produkty získané specifickou uhlovodíkovou extrakcí ze zeleného jehličí a větviček. Tyto látky pocházejí z nedotčených ruských jehličnatých lesů a obsahují množství životně důležitých synergických složek poskytovaných přírodou, které pomáhají zdravému živému životu.

Prenolit

13.03.2022

Prenolit se získává vícestupňovým selektivním čištěním a chromatografickou separací z organického extraktu jehličnanů. Koncentrát má vysoký obsah polyprenolů, je aktivní složkou pro biologicky aktivní komplexy a funkční potraviny prémiové třídy.

Jehličnatý komplex CGNC se získává z čerstvého zeleného jehličí sibiřské jedle, borovice a smrku metodou organické extrakce.